Website Logo
Logo Image
    281-531-0036

Our Services

Bronze

Bronze Markers nằm phẳng với mặt đất với một tấm bảng đồng gắn trên đầu của một dấu hiệu cơ sở đá granite. Các loại phổ biến của các dấu hiệu đồng là hình chữ nhật với một đánh bóng-top granite màu tiêu chuẩn làm căn cứ. đánh dấu bằng đồng được đặt trên một nền tảng cụ thể.
- Bạn có thể tuỳ chỉnh điểm đánh dấu bằng đồng của bạn bằng cách chọn một hình dạng độc đáo, chẳng hạn như một hình bầu dục.
- Thông thường các dấu hiệu duy nhất là dài 20-36 inch và rộng 10-18 inch. đánh dấu kép dài 24-60 inch và rộng 12-20 inch. 4 "đá granit cơ sở được đề nghị, tuy nhiên 3" các căn cứ có thể được sử dụng như là tốt.
- Hãy ghi nhớ trong khi thiết kế đài tưởng niệm của bạn mà nghĩa trang nào đó có quy định rằng có thể giới hạn kích thước, kết thúc, hay màu sắc, hoặc khắc trên tượng đài của bạn.