Website Logo
Logo Image
    281-531-0036

Our Services

Porcelain Pictures

Một hình ảnh tưởng niệm tạo ra một bộ nhớ đời đời của một người thân yêu của bạn. Các bức chân dung kỷ niệm có thể được đặt trên bất kỳ granite hoặc đồng đánh dấu, lăng hoặc chuồng bồ câu trước. Bức chân dung lưu niệm được làm từ sứ rắn chống lại thiệt hại từ thời tiết và sự phá hoại. Những hình ảnh tưởng niệm cũng chống ánh nắng mặt trời và tia cực tím có thể phai mờ hình ảnh hình ảnh bình thường. Một đẹp hơn men bảo vệ hình ảnh và giữ kết thúc.
- Hình ảnh sứ có thể được tạo ra từ bất kỳ bức ảnh chất lượng tốt.
- Chúng có thể được yêu cầu trong một loạt các kích cỡ và kiểu chữ; chẳng hạn như hình bầu dục, hình chữ nhật, hình tròn và hình trái tim.